† Sebránie listóv †
logo

Do dvořiště  †   Ze dvořiště  †   Ve známost se dává  †   Provolánie  † Událo se  † Zaslánie listóv námpohled na dvůr od severu

Výzva čestného předsedy sdružení pana Oldřicha Víznera

Dopis pana Mentbergera obecnímu časopisu "Šestka"

Odpověď panu Mentbergerovi od JUDr. Michaela Pokorného

A co na to nebožtíci U Matěje?

Večerník Praha ze 14.11.03

Odpověď Michaela Pokorného na výše uvedený článek

Večerník Praha ze 21.11.03

Vzor podání vlastníků hrobů sousedících se zdí Hendlova dvora vzhledem k plánované výstavbě

Dopis starosty Mgr. Tomáše Chalupy M. Pokornému po akci "Den dětí" 2003.

Firma FOKO laskavě poskytuje pomoc občanskému sdružení
 při tvorbě fotodokumentací z koncertů a ostatních akcí.
 Odkaz na foko.cz přes logo.


© Robert Hölzel