† Ze dvořiště †
logo

Zpět do dvořiště  †   Sebránie listóv  †   Ve známost se dává  †   Provolánie  † Událo se  † Zaslánie listóv námPřihláška ke členství v OS přátel Hendlova dvora

Výzva k ustavení Občanského sdružení

Stanovy OS přátel Hendlova dvora

Složení výboru OS a výzva členům   +   Změny složení výboru po čl.schůzích

Zápis ze zasedání výboru 17. 11. 2002

Zápis ze zasedání výboru 24.11.2002
Zápis ze zasedání výboru 1.12.2002
Zápis ze zasedání výboru 10. 12. 2002
Zápis ze zasedání výboru 17. 12. 2002
Zápis ze zasedání výboru 27. 1. 2003
Zápis ze zasedání výboru 16. 2. 2003
Zápis ze zasedání výboru 9. 3. 2003
Zápis ze zasedání výboru 20. 8. 2003
Zápis ze zasedání výboru 7.10.2003

Zápis z výroční členské schůze konané dne 20.11.2003

Zápis ze zasedání výboru 20.1.2004

Zápis ze zasedání výboru 3.2.2004 Zápis ze zasedání výboru 2.9.2004
Zápis ze zasedání výboru 5.10.2004

Zápis z výroční členské schůze konané dne 24.11.2004

Prosíme členy OS, kteří se nezúčastnili výroční členské schůze, aby si tento zápis přečetli.Budou kontaktováni korespondenčně za účelem formálního ukončení schůze.Děkujeme.

Zápis ze zasedání výboru 20.1.2005  - dole jsou jednotlivé přílohy zmíněné v zápisu.Přílohy bohužel nebyly k dispozici v el. podobě a tak muselo nastoupit zdlouhavé skenování.Vzhledem k velkému objemu dat v konečné obrázkové formě musely jednotlivé stránky být ještě komprimovány a proto prosím omluvte zhoršenou kvalitu výsledného zobrazení.Každá jednotlivá stránka se zobrazí v tomtéž okně internetového prohlížeče.Aby byla zobrazena v původní velikosti, je třeba najet kurzorem nad obrázek. V pravém dolním rohu textu se zobrazí tlačítko, po jehož kliknutí se text zvětší.Poté tlačítkem "zpět" do původního okna. Děkujeme za pochopení.

PŘÍLOHY:  Dopis k podzimní petici od starosty P6 Mgr. Tomáše Chalupy
                            Reakce na petici od ředitele odboru památkové péče MHMP pana Kněžínka
                            Odpověď pana radního Klegy ohledně bydlení Špitálka
                            Dopis primátorovi panu Bémovi ohledně komplexu Špitálka
                            Vyjádření v řízení o povolení stavby "Bydlení Špitálka" - 1.etapa - tech. vybavenost, k.ú. Dejvice, Praha 6
                            Odůvodnění odvolání proti kácení dřevin na Hanspaulce
                            Výzva a koncept dopisu do ČT
                            Část z výkresu k projektu rezidenční čtvrti Sladovny - Podbaba

Omlouváme se všem členům obč. sdružení a všem ostatním, kteří sledují zápisy z jednání výboru OS za současné zdržení zadávání zápisů na web. Toto je důsledkem velkého přetížení 1. místopředsedy a výboru v poslední době. Velké množství akcí a územních řízení se sešlo v takovém jakémsi clusteru a pořadí důležitosti v těchto záležitostech posadilo zápisy až na konec. A vzhledem k náročnosti přípravy 4. ročníku Dne dětí na Babě a následného večerního koncertu tamtéž se dá očekávat, že pravděpodobné doplnění zápisů nastane až po 28. květnu, kdy se Den dětí koná.Prosíme Vás tedy o strpení a pochopení.

Za výbor OS dne 6.5.2005 JUDr. Michael Pokorný.Firma FOKO laskavě poskytuje pomoc občanskému sdružení
 při tvorbě fotodokumentací z koncertů a ostatních akcí.
 Odkaz na foko.cz přes logo.


© Robert Hölzel